Çevre Politikası

Çevre politikamız yeşil üretimden başlayarak geri dönüşümün sağlanması, kaliteli malzeme kullarak geri dönüşümün azaltılması çok aşamalı üretim ve yönetim modellerini kapsamaktadır. Bu konudaki yaklaşımlarımız aşağıdaki gibidir.

Sağlık ve çevre duyarlılığı ilkelerini benimseyerek; çalışanlarımızın etik değerlere uygun, adil ve sağlam temellere oturmuş bir işbirliği yapısı sağlayarak, toplumsal değerlere saygılı, çevreye ve insan sağlığına duyarlı ve yasalara tümüyle bağlı ticari anlayışı çerçevesinde faaliyet göstererek toplumun örnek gösterdiği bir firma olmak ve bu doğrultuda tüm süreçlerimizi sürekli denetleyip, iyileştirerek faaliyet gösterdiğimiz sürece örnek bir firma olarak kalmaktır.

• Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en uygun teknolojileri kullanıp, ham madde kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,

• Üretimin tüm proseslerinde çevresel etkileri göz önünde bulundurmak

• Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek

• Ülkemizdeki yasal çevre mevzuatına ve kanunlara uyarak güncelliğini sağlamak

• Personel eğitimi ile çevre bilincini oluşturmak ve çalışanların katılımını sağlamak.